English / Slovenčina /
Ďalšie služby

Sprostredkovateľské služby

ECENTER helps companies to negotiate deals with potential sellers. By hiding the actual buyer behind ECENTER, buyers save money in the transactions or they may get relevant information without revealing their true identity.

Fúzie a akvizície

ECENTER má pripravený výnimočný proces pre vyhľadávanie vhodných spoločností v regióne na prevzatie a vyjednávanie pri transakciách.

Inštitucionálne investície

ECENTER pomáha spoločnostiam so získavaním externých investícií. Veľmi dôkladne pripravujeme každý aspekt spoločnosti pre úspešné získanie investícií pre projekty, expanziu spoločnosti ale i spustenie nových obchodných príležitostí.

Business plány

Pomáhame spoločnostiam s prípravou tohto kľúčového dokumentu a následný monitoring aktivít. Business plány pripravujeme ako pre projekty tak i spoločnosti.

Štúdie uskutočniteľnosti

ECENTER posudzuje prínosy a náklady nových obchodných príležitostí s použitím hodnoverných údajov a s vysokou presnosťou.

Analýzy priestoru na zlepšenia

Našim klientom často poskytujeme analýzy priestoru na zlepšenie. Pre jednotlivé oblasti definujeme ich prioritu, proces ako ich dosiahnuť a nevyhnutné náklady na dané zlepšenie. V prípade, že si to klient želá, pomáhame i so samotnou implementáciou našich odporúčaní.

Ohodotenie spoločností, projektov a nezávislé posúdenie investícií

Obráťte sa na nás ak potrebujete nezávislý posudok o hodnote určitej spoločnosti alebo projektu. Ak zvažujete spooločné podnikanie s inou spoločnosťou alebo poskytnutím úveroveho limitu inej organizácií neváhajte nás kontaktovať. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti a dokážeme Vám poskytnúť objektívny a nezávislý posudok.

Prognózovanie obchodu a predaja

ECENTER má has tools for sales and business forecasting. Správny odhad potenciálu daného trhu umožňuje optimalizáciu spoločnosti a jej rýchlejší rast. Väčšina spoločností vie, že pre tento účel existuje na trhu množstvo aplikácií. Kľučom k úspechu je však správne nadefinovanie atribútov a faktorov vzhľadom na konkrétnu spoločnosť – toto je oblasť, v ktorej našim klientom pomáhame.