English / Slovenčina /
Strategické poradenstvo

Stať sa a zotrvať na pozícii lídra trhu > Dosiahnuté.

ECENTER pomáha rásť spoločnostiam vyšším tempom ako ich konkurencia. Pomáhame spoločnostiam stať sa a zotrvať lídrami v ich oblastiach pôsobenia, ako dokazuje skúsenosť našich klientov. Naše výsledky sme do siahli prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi klientami. Vynikajúce výsledky vedú k dlhodobej dôvere v našu prácu, spolu s túžbou našich klientov rásť a uspieť. To na strane klienta vyžaduje efektívne vyfiltrovanie dôležitých projektov, správne nastavenie priorít, správne nastavenie priorít, efektívnu prevádzku spoločnosti a kvalitný finančný manažment. ECENTER pomáha pri zavádzaní flexibilných rozhodovacích procesoch, jednoznačných dlhodobých cieľov a posúdenia potrieb zákazníkov našich klientov.

Pomáhať spoločnostiam stať sa lídrami nie je možné nasledovaním štandardných procesov a procedúr. S našimi klientami sme uspeli vytvorením prispôsobených riešení rýchlo a efektívne. Samozrejme používame štandarné postupy, ale kľúčové rozhodnutia sú vždy úzko spojemé so špecifickými cieľmi a potrebami klienta. Samozrejme nevyhnutým predpokladom je, aby prospech z navrhnutých riešení musí významne prevýšiť náklady na jeho implementáciu.

Poskytovanie služieb strategického poradenstva často vedie k požiadavkám klientov o asistenciu v iných oblastiach, ktorým samozrejme radi vyhovieme pokiaľ nám to situácia umožní. Preto poskytujeme dodatočné službi pri vyjednávanú s kľúčovými klientami či dodávateľmi, overujeme zmluvné podmienky, monitorujeme finančný výkon spoločností či asistujeme s marketingovými aktivitami. Pomocou naozaj úzkej spolupráce pomáhame našim klientom a partnerom uspieť.

Čo je strategické poradenstvo?

Strategické poradenstvo zahŕňa definovanie toho, že môže a mal by náš klient dosiahnuť, a zároveň ako by mal tieto definované ciele splniť. I keď tento proces znie jednoducho, existuje významný a priamy finančný dopad na výkon spoločnosti medzi dobre a zle definovanými strategickými cieľmi. Tento významný rozdiel môže byť dosiahnutý iba prostredníctvom úsilia, širokej skúsenosti a hlbokými vedomosťami.

Prečo je pre organizácie dôležité strategické poradenstvo?

Poskytuje stratégiu a akčný plán jej napĺňania. Minimalizujeme neefektívny prístup omylu a zvyšujeme efektivitu využitia ľudských zdrojov. Prostredníctvom strategického poradenstva pripravujeme kľúčové osoby vo Vašej spoločnosti, aby dokázali robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia v kľúčových situáciach.

Akú hodnotu v tejto oblasti poskytuje ECENTER?

Na mieru šité riešenia a absolútna flexibilita je niečo, čo je len ťažké nájsť v iných spoločnostiach a takmer nemožné získať vo veľkých konzultačných spoločnostiach. ECENTER dokáže ponúknuť nižšie ceny a dodať požadované výstupy rýchlejšie – tým šetríme peniaze našim klientom a umožňujeme im rásť rýchlejšie.