English / Slovenčina /
Služby

Služby

ECENTER pomáha svojim klientom robiť správe rozhodnutia a robiť ich dobre. Naše poradenstvo pretvára organizácie na agilnejšie a rýchlejšie rastúce organizácie. Inými slovami, pomáhame našim klientom uspieť.

Strategické poradenstvo

ECENTER pomáha pri zavádzaní flexibilných rozhodovacích procesoch, jednoznačných dlhodobých cieľov a posúdenia potrieb zákazníkov našich klientov. Viac o tejto službe

Projektový manažment

Vytvárame riešenia efektívneho predpovedania, plánovania a monitorovania komplexných projektov. Viac o tejto službe

Zlepšovanie procesov vo firmách

ECENTER pomáha pri optimalizácii personálnych, informačných a materiálnych tokov, ktoré významne znižujú časové a finančné náklady pre dosiahnutie potrebných výsledkov. Viac o tejto službe

Manažment ľudských zdrojov

Naša skúsenosť v tejto oblasti je v nastovaní systémov riadenia, motivovania a hodnotenia zamestnancov. Viac o tejto službe

Strategický finančný manažment

ECENTER poskytuje svoje služby spoločnostiam v oblasti strategického finančného poradenstva. Naša asistancia v oblasti financií je výhradne strategického charakteru. Viac o tejto službe

Dočasný manažment

Ecenter pomáha svojim klientom v kritických obdobiach. Náš tím je schopný zabezpečiť kontinuitu behu spoločnosti vo veľmi krátkom čase. Viac o tejto službe

Ostatné služby

Sprostredkovateľské služby, Mergers & Acquisitions, inštitucionálne investície, business plány, štúdie uskutočniteľnosti, analýzy priestoru na zlepšenie, ohodotenie spoločností, projektov a nezávislé posúdenie investícií a prognózovanie obchodu a predaja.
Viac o týchto službách