English / Slovenčina /
Dočasný manažment

ECENTER pomohlo svojim klientom s radikálnymi zmenami v ich spoločnostiach. Niektorí z našich klientov mali zásadné problémy, pričom bolo potrebné vykonať množstvo významných zmien v limitovanom časovom rozmedzí. Klienti ECENTER v minulosti profitovali z úspešnej premeny spoločností a radikálnym zlepšeniam vo veľmi krátkom čase.

Pomohli sme našim klientom pri akvizícii nových spoločností a ich príprave pre odovzdanie do rúk nového manažmentu. S našimi klientami nastavíme ciele, ktoré dokáže náš dočasný tím dosiahnuť vo veľmi krátkom čase. Nový manažment má po našej intervencii k dispozícii organizáciu schopnú fungovať podľa predstáv klienta.

Náš dočasný manažment využívajú klienti pre potreby krátkodobých projektov v konkrétnej oblasti. V mnohých prípadoch je naša asistencia lacnejšia a efektívnejšia ako zamestnanie internej osoby pre potreby krátkodobého projektu.

Našim klientom taktiež pomáhame keď kľúčoví ľudia na manažérskych postoch odstúpia alebo rezignujú bez predošlého upozornenia. Náš skúsený tím je schopný zabezpečiť kontinuitu behu spoločnosti vo veľmi krátkom čase. V takých prípadoch často pomáhame našim klientom s vyhľadávaním a coachingom nového manažmentu paralelne s dočasným podporovaním chodu firmy.