English / Slovenčina /
Zlepšovanie procesov vo firmách

Zvýšená produktivita prostredníctvom zlepšených procesov > Delivered.

ECENTER pomáha pri optimalizácii personálnych, informačných a materiálnych tokov, ktoré významne znižujú časové a finančné náklady pre dosiahnutie daných výsledkov. Navyše excelentné procesy pozitívne ovplyvňujú i prostredie v spoločnostiach a zvyšujú motiváciu zamestnancov.
V ECENTER kladieme dôraz na to, aby úsilie a čas venovaný optimalizácii procesov bol výrazne nižší ako konečné benefity, ktoré daná optimalizácia prinesie. Prostredníctvom zlepšovania procesov vytvárame udržateľné systémy na báze Total Quality Management, ktoré podporujú neustále zvyšovanie efektivity v spoločnostiach.

Čo je zlepšovanie procesov vo firmách?

Zlepšovanie procesov znameá optimalizáciu všetkých tokov v organizácii – ľudských, informačných a materiálnych.

Prečo je pre organizácie dôležité zlepšovanie procesov?

ECENTER pomáha spoločnostiam so snižovaním nákladov alebo zvyšovaním efektivity produkcie výstupov.
Úspora finančných prostriedkov umožňuje efektívnejšie investovanie prostriedkov spoločnosti a tým i jej rýchlejší rast. V prípade neefektívnych procesov sú naopak často výsledkom frustrácia zamestnancov a neočakávané alebo nechcené výstupy.

Akú hodnotu v tejto oblasti poskytuje ECENTER?

ECENTER ponúka expertízu, rozsiahle skúsenosti a vedomosti v tejto oblasti. Pomáhame našim klientom v celom procese – od úvodnej analýzy, návrhu zlepšení až po ich finálnu implementáciu. Taktiež poskytujeme školenia a coaching zamestnancov, ktorých sa zmeny v daných procesoch týkajú.