English / Slovenčina /
Publikácie

Publikácie

Ecenter pravidelne publikuje svoj online newsletter pod názvom Ecenter Štvrťročne a taktiež tlačené publikácie, predovšetkým o Slovensku, lokálnom podnikateľskom prostredí a investičných možnostiach z pohľadu zahraničných investorov.

Industry Report: Real Estate 2013

Industry Report: Real Estate 2013 ponúka stručný prehľad stavu trhu rezidenčných a komerčných nehnuteľností na Slovensku na prelome rokov 2012 a 2013.

Publikované: Január 2013

Download

Slovakia in Figures 2012-2013

Slovakia in Figures predstavuje zdroj stručných a výstižných informácií o slovenskom podnikateľskom prostredí a informuje potencionálnych investorov o možnostiach na Slovensku.

Publikované: Júl 2012

Download

R&D in Slovakia: Waiting To Be Tapped

Slovakia in Figures predstavuje zdroj stručných a výstižných informácií o slovenskom podnikateľskom prostredí a informuje potencionálnych investorov o možnostiach na Slovensku.

Publikované: Júl 2011

Download

Slovakia in Figures 2011-2012

Slovakia in Figures predstavuje zdroj stručných a výstižných informácií o slovenskom podnikateľskom prostredí a informuje potencionálnych investorov o možnostiach na Slovensku.

Publikované: Júl 2011

Download

Slovakia in Figures 2010

Slovakia in Figures predstavuje zdroj stručných a výstižných informácií o slovenskom podnikateľskom prostredí a informuje potencionálnych investorov o možnostiach na Slovensku.

Publikované: Júl 2010

Download

Doing Business in Slovakia

Článok o kladoch a záporoch podnikana na Slovensku a podnikateľskom prostredí na Slovensku z pohľadu zahraničných investorov publikovaný v Slovak Spectator Investment Advisory Guide 2009.

Publikované: November 2009

Download

Slovakia Guide pre potencionálnych investorov a obchodných partnerov 2009

Slovakia Guide je určená najmä pre vysoko postavených pracovníkov v štátnom i súkromnom sektore, ktorí potrebujú stručné a vecné informácie o Slovensku. Okrem štandarných prvkov obsahuje táto edície i ekonomickú mapy Európy a multimediálny DVD nosič s rozhovormi s významnými predstaviteľmi podnikateľov na Slovensku.

Publikované: Júl 2009

Download

Slovakia Guide pre potencionálnych investorov a obchodných partnerov 2006

Slovakia Guide je určená najmä pre vysoko postavených pracovníkov v štátnom i súkromnom sektore, ktorí potrebujú stručné a vecné informácie o Slovensku.

Publikované: Júl 2006

Stiahnuť

Mystery Shopping Audit Report

Komparatívny prieskum kvality poskytovaných služieb pre zákazníka a vizuálneho pôsobenia vo vybraných módnych obchodoch na Slovensku.

Publikované: December 2007

Download

Internet Banking Survey

Cieľom publikácie bolo porovnanie bánk na slovenskom trhu a to najmä v oblasti elektronického bankovníctva. V projekte sa porovnáva úroveň poskytovaných služieb ich kvality, bezpečnosti, komfortnosti a dostupnosti služieb spojených hlavne so službami elektronického poskytovania bankových služieb.

Publikované: 2007

Download

Consulting Landscape

Stručná analýza Pavla Kopečného o výzvach v poskytovaní konzultačných služieb na Slovensku a pohľad na toto odvetvie z globálnej perspektívy.

Publikované: Január 2005

Download

Stiahnitie si staršie edície publikácie Slovakia Guide 2004 a 2003.