English / Slovenčina /
Manažment ľudských zdrojov

Motivovať ľudí zlepšovať spoločnosti prostredníctvom osobnostného rozvoja > Dosiahnuté.

Ľudia umožňujú organizáciam uspieť, prežiť ale i zbankrotovať. Neúspech spoločností nie je zapríčinený externými dôvodmi alebo nešťastným náhodami. Výkon spoločností je priamym dôsledkom ľudského konania.

Personálne náklady sú často najvýznamnejšou nákladovou vo väčšine oblastí podnikania. I jeden človek s negatívnym prístupom môže ovplyvniť ostatných a pribrzdiť rozvoj Vašej spoločnosti, podobne ako talentovaný a motivovaný človek dokáže pritiahnuť podobne zmýšlajúcich zamestnancov.

Vytvorili sme efektívny proces pre manažment ľudských zdrojov, ktorý zabezpečuje maximálne využitie času Vašich zamestnancov alebo zároveň ich pozitívne motivuje k podávaniu nadpriemerných výkonov. Náš systém je jednoduchý, intuitívny a produkuje výnimočné výsledky.

ECENTER pripravilo motivačný systém odmeňovania pre množstvo svojich aktuálnych klientov.

Čo je efektívny manažment ľudských zdrojov?

Efektívny manažment ľudských zdrojov zahŕňa maximalizáciu výstupov od personálu a zároveň udržanie motivácie a spokojnosti zamestnancov. Zároveň je potrebné dosiahnuť maximálne tempo rozvoja ľudských zdrojov tak, aby dokázali poskytnúť vyššiu hodnotu spoločnosti. Manažment ľudských zdrojov úzko súvisí so správnym nastavením finančných a nefinančných faktorov pre motiváciu zamestnancov.

Prečo je pre organizácie dôležitý manažment ľudských zdrojov

V ECENTER kladieme značný dôraz na ľudské zdroje, ktoré sú riadiacou silou organizácií a jedným z kľúčových faktorov ich úspechu. Venovanie dostatočnej pozornosti rozvoju a vylepšovaniu personálnych otázok poskytne pevný základ robustného rastu pre našich klientov.

Akú hodnotu v tejto oblasti poskytuje ECENTER?

Naša skúsenosť v tejto oblasti je v nastovaní systémov riadenia, motivovania a hodnotenia zamestnancov. Naše systémy boli použité v spoločnostiach, ktoré sa stali trhovými lídrami. Tieto overené procesy Vám pomôžu udržať Vašich zamestnancov motivovaných pri súčasnom raste spoločnosti.