English / Slovenčina /
Projektový manažment

Minimalizované náklady & zrýchlený rast > Preukázané.

Komplexnosť projektov je priamo úmerná náročnosti ich manažmentu a vložených prostriedkov. ECENTER poskytuje svojim klientom vysokú pridanú hodnotu prostredníctvom efektívneho projektového riadenia. Vytvorili sme riešenia efektívneho predovedania, plánovania a monitorovania komplexných projektov.

Niektorí z našich klientov manažujú komplexnú produkciu na rôznych miestach, množstvom vstupov, s veľkou variabilitou výstupov a zmenami v pracovných tokoch na dennej báze. Iní klienti spravujú projekty so strategickým významom no zároveň limitovanými zdrojmi vrátane času a ľudí. Ďalší spravujú projekty v ktorých vynechanie jediného kritickéh komponentu môže viesť k signifikantným finančným stratám. Taktiež pomáhame klientom pri “Go/No Go” rozhodnutiach a správnom cieľení zdrojov do najefektívnejších aktivít. ECENTER dokázalo dodať očakávané výsledky klientom vo všetkých spomínaných scenároch.

Vieme pripraviť riešenia za podmienok výhodných pre našich klientov. Našou filozofiou je, že žiaden projekt nie je nesplniteľný – existujú iba projekty, ktoré sú neefektívne, keďže stoja viac ako benefity, ktoré prinášajú.

Čo je projektový manažment?

Projektový manažment alebo riadenie pokrýva mechanizmy umožňujúce lepšie využitie dostupných zdrojov a tým pomáha organizáciam dosiahnuť nadpriemerný výkon.

Prečo je pre organizácie dôležitý projektový manažment?

Väčšina spoločností chce rásť rýchlejšie s čo najnižším možným rizikom. Efektívny projektový manažment umožňuje organizáciam dosiahnuť viac pri minimalizovaní nákladov a zdrojov. V mnohých prípadoch eliminovanie priestoru na chyby umožňuje spoločnostiach znižovať náklady a pomáhať v raste.

Namiesto investovania času a úsilia do odstraňovania vzniknutých chýb môžu spoločnosti investovať svoje aktíva a ľudské zdroje do rozvojových aktívit alebo zlepšovania efektivity.

Akú hodnotu v tejto oblasti poskytuje ECENTER?

Efektívny projektový manažment významne znižuje všetky tri kľúčové elementy – čas, peniaze a potrebné ľudské zdroje. ECENTER má široké znalosti v tejto oblasti minimalizujú plošné náklady a maximalizujú utility výstupov a vytvorenej hodnoty.