English / Slovenčina /
Strategický finančný manažment

ECENTER poskytuje svoje služby spoločnostiam v oblasti strategického finančného poradenstva. Nie sme však účtovnícka, daňová alebo auditórska spoločnosť. Naša asistancia v oblasti financií je výhradne strategického charakteru.

Vyvinuli sme nástroje, ktoré našim klientom umožnujú lepšie plánovanie a presnejšie monitorovanie finančného stavu spoločností. To umožňuje rýchle modelovanie scenárov a analýzu ich dopadu na situáciu organizácie. Preto náš prístup umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie na základe kvalitných informácií, čo je kľúčom k úspechu bez ohľadu na oblasť pôsobenia organizácie.

Na základe našich skúseností vieme, že nedostatočný cash flow a nedostatočné alebo nevhodné poistenie proti rizikám patria ku kľúčovým faktorom, ktoré ohrozujú chod spoločností. ECENTER pomohlo svojim klientom so zabezpečovaním externého financovania vrátane hľadania investorov, bankových pôžičiek a finančným a obchodným poistením.

Naše služby so zabezpečovaním financovania pre našich dlhodobobých klientov majú 100% úspečnosť, čo poukazuje i na fakt, že pomoc ECENTER svojim klientom pomáha k vyššej atraktivite zo strany bankového a finančného sektora.