English / Slovenčina /
Ďalšie referencie

Naše ďalšie referencie (publikovateľné aktivity pre konkrétnych klientov).

IT EURO and DCIT

Ecenter pripravilo marketingovú a obchodnú stratégiu pre expanziu spoločnosti na Slovensko.

Holandský výrobca drevenných produktov

Ecenter poskytlo klientovi komplexné služby krízového a interim manažmentu. Ecenter komplente zmenilo manažment organizácie, vyvinulo pokročilý plánovací proces a nastavilo rozpočtové pravidlá organizácie. Vyvinuli a implementovali sme systém pre kontrolu kvality, ktorý zredukoval náklady spojené so zníženou kvalitou výstupov na menej ako 6% pôvodného objemu. Náš klient dosiahol prvú dodávku podľa stanoveného časového harmonogramu po prvý krát za 36 mesiacov a zároveň významne zredukoval vstupné náklady prevádzky.

eLanders, Haix, ItaloSuisse, Dutch individual investor

Ecenter poskytlo pomoc pri vyhľadávaní obchodných partnerov na základe preddefinovaných kritérií, vrátane posúdenia potenciálu, posúdenia a prieskumu finančnej situácie spoločností, due diligence, negociácie pri uzatváraní transakcií, kúpe prevádzkových priestorov a prevzatí spoločností.

Samsung

V roku 2002 ECENTER poskytlo rakúskej pobočke spoločnosti Samsung analýzu potenciálu slovenského trhu pre túto spoločnosť. O dva roky neskôr otvoril Samsung svoju prvú výrobnú prevádzku na Slovensku.

Univerzita Johnson Wales

Ecenter pripravilo prezentáciu o podnikateľskom prostredí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

DELL

Ecenter pripravila školenie pre zahraničných pracovníkov spoločnosti ohľadom kultúrnych a sociálnych aspektoch podnikania a pôsobenia na Slovensku.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

Ecenter pripravilo analýzu a odporúčania pre zlepšenie slovenského daňového a odvodového systému. Ecenter pripravilo komplexnú analýzu 26 segmentov hospodárstva na Slovensku s odporúčaniami pre systém vzdelávania vzhľadom na potreby zamestnávateľov. Ecenter pripravilo prehľad slovenského hospodárstva za účelom identifikácie trendov v jednotlivých priemysloch slovenského hospodárstva.

Klient zo Západnej Európy

Ecenter poskytlo obchodné sprostredkovateľské služby pre klienta, ktorý mal záujem o akvizíciu spoločnosti vo Východnej Európe bez odhalenia svojej identity potencionálnym kandidátom na prevzatie.

Úplný zoznam našich klientov

Allen & Overy, American Chamber of Commerce, American Express, British Airways, City University, Deloitte & Touche, DENIM, DENIM-CZ, DCIT, DREVINA-DREVONA, eLanders, ESET, FIVE, HAIX (Germany), Hotel Crown Plaza Hotel Forum, Hotel Danube, Hotel Devin, ICT Istroconti, ItalloSuisse, ISG Executive Search, IILE, IPEC, ITEURO (Czech Republic), Johnson Wales University (Rhode Island, U.S.), Key6 Business Solutions, Mamaison, Mitsubishi Corporation, Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic, Office & Hotels Direct, Peterka & Partners, RadissonSAS Hotel Carlton, Rodl & Partners, Samsung Austria, Pfizer, SAP, Schill Dental, SkyEurope, Tacoma Consulting, The Slovak Spectator, The Embassy of the Republic of Indonesia in the Slovak Republic, The U.S. Embassy in the Slovak Republic.