English / Slovenčina /
Americká obchodná komora na Slovensku

V poslednom štvrťroku 2011 začal ECENTER s pomocou Americkej obchodnej komore na Slovensku (AmCham) cez projekt zvýšenia obratu a zlepšenia chodu organizácie. Predpokladom projketu bolo že obrat je priamo úmerný spokojnosti členskej základne a taktiež kvalite chodu organizácie. Inými slovami, čím sú členovia spokojnejší tým sú i viac ochotní vynaložiť finančné prostriedky na služby AmCham.

Naša úloha

Bolo pomôcť AmCham s posilnením vedúcej pozície na trhu a pomôcť so zrýchlením rastu organizácie.
ECENTER identifikovalo dvanásť oblastí na zlepšenie, z ktorých bolo 10,5 schválených a implementovaných klientom.

ECENTER asistovalo i s implementáciou odporúčaní počas roku 2012 prostredníctvom pravidelných stretnutí a monitorovania dosiahnutých zmien a zlepšení.

Dosiahnuté výsledy

Dosiahnutie výnimočných výsledkov

Finančné údaje organizácie boli dostupné za obdobie posledných 10 rokov. V roku 2012 dosiahla AmCham najvyšší medziročný rast za sledovanú dekádu a ku koncu roka dosiahla významný finančný surplus. Tento úspech bol o to významnejší že sa ho podarilo v organizácií ktorá bola pred začatím projektu lídrom na konsolidovom trhu a projekt sa realizoval v nepriaznivom období ekonomickej krízy.

ECENTER nastavilo pre organizáciu ambiciózne finančné ciele v 5 ročnom horizonte. Niektoré zainteresované osoby vnímali tieto ciele ako príliš optimistické. Do konca roku 2012 však AmCham dokonca prekročila nastavený cieľ o viac ako 100% a v tom istom roku sa jej podarilo prekročiť aj ďaľší ambiciózny cieľ pre rok 2013.

AmCham posilnila svoju pozíciu trhové lídra a je pripravená na ďalší rast. Za prvých 6 mesiacov roku 2013 získala Americká obchodná komora viac nových členov ako za celý rok 2012 či 2011.

Dodatočné benefity

Spolu s dvanástimi hlavnými odporúčanami bolo spracované a implementované množstvo menších zlepšení, ktoré pomohli AmCham stať sa lepšou organizáciou pre svoju členskú základňu i zamestnancov.