English / Slovenčina /
Schill Dental

Na konci roku 2004 bolo ECENTER požiadané o asistenciu Dr. Alexandrom Schillom pri ďalšom rozvoji jeho dentálnej kliniky. Cieľom Dr. Schilla bola spolupráca s externou spoločnosťou ako je ECENTER, ktorá dokáže poskytnúť služby manažmentu a riadenia chodu spoločnosti tak, aby sa doktori mohli nerušene zameriavať na profesionálny rast a prax v lekárskej oblasti.

Naša úloha

ECENTER pre klienta organizovala focus groups, prieskumy trhu, tréningové programy pre zamestnancov a pre klienta poskytla služby finančného plánovania a monitorovania. Naša spoločnosť taktiež dohliadala a poskytla pomoc v množstve oblastí vrátane zavádzaniea zmien v odmeňovaní zamestnancov, vyhľadávanie nových zamestnancov, transformáciu na formu s.r.o, posudzovanie investičných možností a vyjednávanie, zefektívňovanie interného IT systému, prípravu a manažovanie marketingových kampaní. ECENTER poskytuje služby Schill Dental od roku 2004

Dosiahnuté výsledky

Spoločnosť Schill Dental dosiahla vynikajúce výsledky a v súčasnosti je jednoznačným lídrom na slovenskom trhu. V roku 2010 bola spoločnosť 16 násobne väčšia ako v roku 2004 , keď sa začala spolupráca s ECENTER.

Dodatočné benefity

Doktor Schill ostal i napriek výnimočnému rastu spoločnosti jej jediným vlastníkom najväčšej dentálnej kliniky na Slovensku a vďaka asistencii ECENTER je spoločnosť interne pripravená na ďalšiu fázu rastu a rozvoja.