English / Slovenčina /
Five

V roku 2003 bolo ECENTER kontaktované majiteľom Five, s.r.o,, spoločnosti vlastniacej dve obchodné prevádzky v Bratislave. Boli sme požiadaný o asistenciu pri riešení obchodného problému, ktorý mohol mať významný negatívny vplyv na budúcnosť spoločnosti.

Naša úloha

Našou úlohou bolo minimalizovať následky danej situácie. ECENTER úspešne našlo realizovateľné alternatívne riešenie problému. ECENTER bolo následne požiadané o komplexnú asistenciu pri rozvíjaní obchodných aktivít spoločnosti, vrátane financovania, korporátneho manažmentu a rozvoja spoločnosti.
ECENTER asistovalo pri úspešnom získavaní externého inštitucionálneho financovania spoločnosti a dodatočnými bankovými úvermi. Naša spoločnosť pomohla klientovi taktiež pri zlepšení organizačnej štruktúry a HR manažmente. ECENTER bolo taktiež požiadané o pomoc pri zefektívnení vzťahov s dodávateľmi a klientami spoločnosti. ECENTER dohliadalo na právne aspekty rastu spoločnosti pri podpisovaní zmlúv s tretími stranami. Pre Five sme taktiež vytvorili lepšie a presnejšie nástroje pre plánovanie a finančný monitoring spoločnosti.

Dosiahnuté výsledky

Five, s.r.o v súčasnosti prevádzkuje 15 maloobchodných predajní v Českej republike a na Slovensku s jendou z najlepších back-office a IT štruktúr a finančným riadením. Five sa stala jedným z Top 3 hráčov vo svojom trhu a v súčasnosti ponúka exkluzívne značky vrátane Tommy Hilfiger, Ralph Laure a G-Star. Ecenter poskytuje asistenčné služby v manažmente nepretržite od prvej spolupráce v roku 2003.

Dodatočné benefity

Ecenter úspešne pomohlo spoločnosti Five pri vyjednávaniach bankových úverov a poistných podmienok, ako i nastaviť podmienky pre lepší cashflow a finančné plánovanie. Napriek robustnému rastu spoločnosti sa Five v súčasnosti čoraz menej spolieha na externé financovanie.
Za asistencie Ecenter vstúpila spoločnosť do nových oblastí podnikania – medzinárodného obchodu a na trh s nehnuteľnosťami.