English / Slovenčina /
Indonézske veľvyslanectvo na Slovensku

Indonézske veľvyslanectvo v Bratislave malo záujem na rozšírení bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Indonéziou. Špecificky, veľvyslanectvo malo záujem dosiahnuť zvýšenie objemu importu z Indonézie do Slovenskej republiky.

Naša úloha

ECENTER analyzovalo súčasný stav a poskytlo odporúčania pre dosiahnutie zvýšenia importu z Indonézie a tým pádom zlepšenie podnikateľských možností v krajine klienta. ECENTER vyhodnocovalo rôzne aspekty potrebné pre zlepšenie obchodných vzťahov vrátane politických, ekonomických a socio-kultúrnych podmienok.

Dosiahnuté výsledky

ECENTER odprezentovalo 7 významných oblastí zlepšenia s celkovo 24 špecifickými bodmi, z ktorých väčšina bola akceptovaná a následne implementovaná. Úplná správa bola vyhotovená a prezentovaná v roku 2002. Kým v troch predchádzajúcich rokoch pred našou analýzou bol predstavoval podiel indonézskeho dovozu 0.21%, tento podiel sa zvýšil o významných 26% (na 0.26%) v roku 2002, o 19% (na 0.32%) v roku 2003 a 19% (na 0.37%) v roku 2004.

Dodatočné benefity

Naša analýza bola prezentovaná vládnym činiteľom v Jakarte a veľvyslanectvo v Bratislave požiadalo ECENTER o súhlas na odprezentovanie výsledkov analýzy všetkým štátom východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu na stretnutí v Moskve.