English / Slovenčina /
Náš tím

Pavol Kopečný

Pavol KopecnyZakladateľ a generálny manažér
Pavol je zakladateľom spoločnosti ECENTER na Slovensku. V minulosti pracoval v Spojených štátoch amerických v spoočnosti Teradyne, Inc. (spoločnosť Fortune 1000) ako projektový manažér. Jeho ďalšie skúsenosti sú praca s operátorom Orange na Slovensku, kde bol zodpovedný za business intelligence, Agentúrou pre priemyselný rozvoj a revitalizáciu a The Economist.

V rámci ECENTER pracoval s veľkým množstvom klientov ako Pfizer, Americká obchodná komora na Slovensku, SPPP, Aperial Global, SwissRe, Indonézske veľvyslanecstvo na Slovensku, eLanders a je expertom v komplexnom projektovom a interim manažmente, finančom a prevádzkovom konzultingu.

Pavol bol opätovne zvolený do dozornej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku a publikoval mnozštvo článkov o podnikateľskom prostredí a investovaní na Slovensku pre The Economist a The Slovak Spectator.

Pavol získal titul MBA na Bentley College in Waltham, Massachussets (U.S.) and BSBA naCity University in Bellevue, WA s kampusom v Bratislave.

Tomáš Just

Tomas JustPartner
Tomáš pracuje v ECENTER od roku 2003 a v spoločnosti pomáhal s niekoľkými úspešnými projektami vrátame manažmentu obstarávania pre výrobu montovaných domov v Nemecku a interim managemtu (zástupca CEO) v produkcii výrobkov z dreva pre trhy Západnej Európy.

Tomáš sa ďalej podieľal na mystery shopping službách pre korporátnych klientov vrátane bánk, scríningu možných akvizícií na Slovensku pre medzinárodnú spoločnosť a pripravoval predaj komplexného IT riešenia pre medzinárodnú spoločnosť.

Tomáš získal bakalársky a magisterský titul z marketingovej komunikácie z Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku.

Naiyana Pisitpaibool

Tomas JustProject Manager
A native Thai and having joined ECENTER team in Summer 2007, Naiyana has brought a truly unique set of experiences. She is specialized in new business development as well as in operations for small and medium enterprises.

Throughout her 15 years of work, Naiyana has been played a part in businesses of various sizes across industries. In manufacturing she was assisting a plastic rope manufacturing plant with 30 employees and co-managing a foundry factory with over 200 employees. Naiyana has a very strong background in service industry. She assisted with a start up of a below-the-line marketing company hiring and managing over 350 product counselors and started up a restaurant with capacity of 250 seats. Naiyana assisted entrepreneurs and shareholders in defining and reshaping business directions, identifying key success factors, forming business strategies, designing revenue models, drawing blueprint for business operations, and other business functions as necessary to get the businesses off the ground and move towards full and efficient operations.

Naiyana is also a successful entrepreneur. In 2006, she founded her English language training education center in Thailand, which has now served over 3,000 students and is expecting to double its size by 2012.

Naiyana received the Fulbright scholarship and an MBA degree at Bentley University. She graduated with Distinction in Entrepreneurial Studies major. In addition to Slovakia she has worked or studied in New Zealand, China (PRC), and U.S.A.

Blanka Knížová

Blanka KnizovaOffice Manager
Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila na Generálnom riaditeĺstve Železníc Slovenskej republiky, kde viedla tím, ktorý mal na starosti celopodnikové organizačné normy a zodpovedala za správu organizačnej dokumentácie firmy. Súčasťou tímu ECENTER sa stala v roku 2006. Na pozícií office manager zodpovedá za administratívny chod spoločnosti.

Tomáš Vyšný

Tomas VysnyProject Manager
Tomáš nastúpil do ECENTER v roku 2007 a pracoval na množstve rôznych projektov vrátane komplexnej gap analýzy pre klienta z automobilového priemyslu, publikácie Slovakia Guide, projektov euroconsultingu a nedávno projektu, ktorý má za cieľ zlepšiť školský systém na Slovensku.

Tomáš získal bakalársky a magisterský tiuol v európskych štúdiách a medzinárodných vzťahoch z Univerzity Komenského v Bratislave a magisterský titul Mphil in Management z Judge Business School na University of Cambridge.