English / Slovenčina /
Poslanie, vízia & naše hodnoty

V ECENTER sa riadime poslaním, víziou a hodnotami uvedenými nižšie. Pomáhajú nám konať a usmerňovať naše aktivity tak, ako veríme že je pre našich klientov a okolie najlepšie.

Vízia

Našou víziou stať sa vysoko rešpektovanou firmou v oblasti strategického poradenstva, pre našich klientov i pre našich zamestnancov.

Víziou ECENTER je byť najlepšou možnosťou pre organizácie, ktoré chcú dosiahnuť alebo zotrvať na pozícii lídrov trhu. Taktiež chceme byť najaktraktívnejšou možnosťou pre klientov, ktorí realizujú nové, zaujímavé a náročné projekty alebo výzvy.

Poslanie

Našu víziu chceme napĺňať poskytovaním služieb výnimočnej kvality a neustálym prekonávaním očakávaní našich klientov. To dosiahneme zamestnávaním a spoluprácou s ľuďmi, ktorí sú motivovaní, kreatívni v nachádzaní nových riešení a zameraní na dosiahnutie uchopiteľných výsledkov; teda takých ľudí, ktorí sa profesionálne i osobne hus those who are personal and professional fit with ECENTER.

Poslaním ECENTER je prispievať ku zlepšovaniu vnútorného fungovania a konkurencného postavenia našich klientov, a tým vytvárať finančný a nefinančný zisk pre našich klientov, zamestnancov, komunitu a spoločnosť, v ktorej fungujeme.’

Naše hodnoty

Pozitívne myslenie
We focus on options and opportunities to succeed instead of why we can’t achieve our tasks or missions.
Drive
We do things the moment we spot the need or opportunity; we don’t wait to be asked to do so.
Inovatívnosť
Prinášame nové a inovatívne riešeniaWe bring new, and innovative solution – we seek alternative options and the most fitting improvements in any given situations.
Integrita & dôvera
We shouldn’t do to others what we don’t want others to do to us; we should do to others what we would like from others to do to us.
Zameranie na vytváranie hodnôt
Vieme, že úspech našej spoločnosti a našich zamestnancov je priamo závislý od hodnôt, ktoré vytvoríme pre našich klientov.
Neustále zlepšovanie
Veríme v proces neustáleho zlepšovania nás, našej spoločnosti a riešení, ktoré poskytujeme našim klientom.
Klient je u nás vždy na prvom mieste
Potreby a očakávania klientov sú u nás vždy na prvom mieste. Snažíme sa o to, aby sme dokázli prekonať očakávania našich klientov vždy keď je to možné.