ECENTER Novinky

2010

Changes to Euro may boost economic activities, while saving our environment

Removing 1-,2-, and 5-eurocents will reduce logistics of extent that will sink the largest ocean freight ship in the world and would save the Eurozone over $36 million As of June 2010, with more than €800 billion in circulation, the …

ECENTER investovalo do Bankomaty.sk a Pobockybank.sk

ECENTER investovalo do Bankomaty.sk a Pobockybank.sk. Prostredníctvom týchto investícii poskytuje ECENTER pridanú hodnotu spoločnosti a prispieva k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom k podnikaniu a využívaniu domácich bankových služieb. Tieto stránky poskytujú jednoduchý prístup k najbližším bankomatom a bankovým …

Slovakia in Figures 2010

ECENTER, v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku publikovalo Slovakia in Figures 2010. Táto publikácia poskytuje presné a výstižné informácie o slovenskou podnikateľskom prostredí a informuje potencionálnych investorov o možnostiach na slovenskom trhu. Publikácia bola použitá množstvom domácich bánk, …

Pavol z ECENTER znovuzvolený do správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku

Pavol z ECENTER bol znovu zvoleny do správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku. Počas jeho prvého voleného obdobia v roku 2008 reprezentoval malé a stredné podniky. V novom období bude pokračovať v pomoci najväčšej a najaktívnejšej obchodnej komore na …

Analýza daňového a odvodového systému

ECENTER pripravilo analýzu s cieľom zlepšiť daňový a odvodový systém na Slovensku. Návrh predpokladal zvýšenie príjmov na strane štátu znížením povinných platieb podnikateľských subjektov. Navrhované systém je win-win riešením keďže by vytvoril viac pracovných miest prostredníctvom zvýšenia motivácie k podnikaniu. …