English / Slovenčina /




ECENTER archív noviniek

2007

December 2007
ECENTER asistoval Americkej obchodnej komore pri vytváraní nového personálneho hodnotiaceho systému..

September 2007
Spoločnosť ECENTER asistovala Americkej obchodnej komore vo výberovom konaní pre pozície vedúci úradu v Košiciach a pracovník pre styk s verejnosťou.

August 2007
ECENTER asistovala jednému zo svojich klientov vo vyjednávaní výhodnejších zmluvných podmienok s obchodným partnerom.

Máj 2007
ECENTER dokončil svoju prvú analýzu služieb, produktov a úrovne slovenského e-bankingu.

Apríl 2007
ECENTER ukončil 6 mesačný dočasný manažment holandskej spoločnosti lokalizovanej na Slovensku vyrábajúcej produkty z dreva. Táto spolupráca vyústila do výrazného zlepšenia v manažmente spoločnosti, plánovaní výroby, časového a nákladového rozpočtu, kontroly nákladov a kvality produktov.

Marec 2007
Spoločnosť ECENTER poskytla pre svojho klienta asistenciu v oblasti krízového manažmentu týkajúcu sa dopadu prírodných katastrof na ich výrobnú jednotku.

Január 2007
ECENTER sa podieľal na obchodnom stretnutí medzi jej partnerom a potenciálnym U.S investorom v New York-u. ECENTER skúmal ďalšie možné obchodné možnosti medzi U.S. a Európou.