English / Slovenčina /
ECENTER archív noviniek

2006

November 2006
ECENTER vykonal pre holandských investorov analýzy priestoru na vylepšenie zaoberajúcu sa ich produkciou výrobkov z dreva umiestnenej na Slovensku.

Október 2006
ECENTER skúmal možnosti medzinárodného obchodu medzi USA a Európou pre svojho partnera.

September 2006
ECENTER analyzoval možnosti zlepšenia pre holandskú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou okien. Na základe analýzy priestoru na vylepšenie poskytnutej klientovi bol ECENTER angažovaný na poskytnutie detailnejšej analýzy.

August 2006
ECENTER analyzoval možnosti obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Chorvátskom.

Jún 2006
ECENTER úspešne dokončila projekt výstavby prefabrikovaných domov v Nemecku pre svojho holandského klienta.

Marec 2006
ECENTER pripravil podrobný plán obnovy pre svojho maloobchodného klienta. Kompletná premena maloobchodného priestoru bola uskutočnená v rekordne krátkom čase čo umožnilo maximalizáciu profitu pre klienta.

Február 2006
ECENTER bol zverený projekt holandského klienta zaoberajúci sa kompletizáciou montovaných domov určených na výstavbu v Nemecku.